تحلیل تنش

تحلیل تنش لوله (تحلیل گرمایی ، تحلیل انعطاف پذیری لوله گذاری )

یک تحلیل تنش لوله (تحلیل انعطاف پذیری گرمایی ) تنش های لوله گذاری و بارهای روی تجهیزات ناشی از تغییرات گرمایی ، انتقال حرارت ، وزن ، فشار و تغییرات کرنش را پیش بینی می کند .این بررسی نوعا برای عملیات لوله گذاری که باید تحمل دماهای بالا ، نوسانات زیاد و برای بهره برداری از لوله های طویل مانند لوله گذاری از سیالات داغ به سیالات خنک تر و هدر ها الزامی می باشد .
روش شناسی این بررسی برای سیستم های لوله گذاری تحت ارتعاش بسیار پیچیده تر خواهد بود .همانطوری که در ذیل توضیح داده خواهد شد ، طراحی باید تداخل الزامات را بین تحلیل تنش لوله (در جایی که انعطاف پذیری مد نظر باشد ) در مقابل تحلیل ارتعاشات مکانیکی( که نیازمند تکیه گاه های سفت است ) توضیح دهد . روش هایی موجود می باشد که این تداخل را مدیریت نموده و طراحی لوله گذاری بهینه را به وجود می آورد .
تیم خدمات مهندسی کارا لوله دارای تجربه طولانی و وسیع در ارائه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی در سیستم های  با فشار کم و زیاد و در لوله گذاری های  ترمو پلاستیک ، ترمو ست (GRP/GRV/GRE﴾ و فلزی برای کاربردهای ساحلی ، صنعتی ، دریایی ، مدفون و آویخته می باشد .
با استفاده از نرم افزار CAESAR ii ، که پر کاربرد ترین نرم افزار برای تحلیل تنش و انعطاف پذیری لوله است ، ما تحلیل تنش لوله گذاری را با جزئیات را محاسبه کرده و ارزیابی و تائید صحت ساختار و کاربرد فرآیند را به منظور اطمینان از تطابق آن با کد های استاندارد بین المللی مانند ISO14692 ,B31.3,UKOOA,BS7159,API610 ,AWWA را انجام می دهیم .

صحت ساختار

  • طراحی دقیق  برای فشار سیال حمل کننده
  • عیب و نقص در بارهای مختلف در سیکل کاری .محدود سازی تنش ها در زیر مقادیر مجاز استاندارد ها

تحلیل دینامیکی و زلزله

  • با استفاده از مدول دینامیکی CAESAR II ما می توانیم اثر زمین لرزه و فرکانس های طبیعی سیستم را محاسبه کنیم تا از صحت آن در طول دوره عمر آن اطمینان حاصل شود .

صحت کارکرد

  • محدود کردن بارهای نازل تجهیزات متصل شده با مقادیر مجاز
  • احتراز از نشتی اتصالات
  • محدود کردن شکم دادن و جابجایی با مقادیر مجاز

طراحی بهینه

  • احتراز از انعطاف پذیری زیاده از حد و همچنین بارهای زیاد بر ساختارهای تکیه گاه . هدف همسویی یک طراحی بهینه برای هم لوله گذاری و ساختار می باشد .