H.S.E

مدیریت مسائل مربوط به سلامتی ،ایمنی و محیط زیست (HSE﴾ و حفاظت از محیط پیرامون ، همواره دارای بالاترین اولویت در کسب و کار شرکت کارا لوله  است . این امر پیش نیاز توسعه همه جانبه ، هدف دار و شایسته بوده و برای شرکت یک هدف متعالی می باشد . مسئولیت ما برای حفاظت محیط زیست و ایمنی بسیار مهم می باشد .

شرکت کارا لوله به همراه پیمانکاران خود یک برنامه HSE  را با بهترین دستورالعمل های موجود در این صنعت به اجرا می گذارد . ملاحظات ایمنی ، در تمامی آنچه که ما انجام می دهیم،  در نظر گرفته می شوند .نکته بسیار مهم این است که هر کس مسئول ایمنی خود است و از او انتظار می رود که شغل محوله خود را ، به روشی ایمن و کارا هدایت نموده،  به گونه ای که تمامی سیاست ها و دستور العمل های ایمنی رعایت گردند. هدف از این کار کاهش تعداد حوادث HSE ، به صفر می باشد .

ما کاملا به ارزش زندگی ، احترام گذاشته و حیات و ایمنی عمومی و تمامی کارکنان خود را ارجح می دانیم .در ضمن مسئولیت حفاظت از محیط طبیعی و دارایی های شرکت بر شانه های ما سنگینی می کند .ما تلاش می کنیم چیزهایی با پتانسیل غیر ایمن را ،با حفاظت از محیط پیرامون ، حفظ انرژی و دنبال کردن توسعه پاکیزه ، حذف کنیم به گونه ای که منجر به توسعه ای ایمن ، سبز و هماهنگ گردد .