چشم انداز و اهداف

اهداف

 • ما با افزودن پیشتازی خود در تحقیق و توسعه و به دست آوردن فن آوری های تولید قصد داریم تا بزرگترین تامین کننده محصولات فایبر گلاس در ایران شویم .
 • به صورت مداوم ، سود بیشتری را با افزایش رشد تولید و بهینه کردن هزینه ها ،باحفظ استاندارد های بالاتر ، کسب کنیم
 • توسعه راهبردی انتخاب شده خود را با نفوذ در بازار های هدف بعنوان یک فرصت بلند مدت ادامه دهیم .

تعهدات

 • حفظ  بالاترین استاندارد های اخلاقی در تمام آداب تجاری
 • فراهم ساختن یک محیط  امن کاری برای تمام پرسنل
 • حفاظت و محترم شمردن محیط زیست
 • برآورد ساختن انتظارات کلیه سهامداران

چشم انداز

کامیابی مداوم ما بر این پایه خواهد بود :

 • بهبود ساختار اساس نامه و توسعه سیستم
 • بهبود توانمندی  کارکنان با تعیین اهداف چالش برانگیز ، ارتقاء رشد پرسنلی ، و تصدیق نمودن و پاداش دادن به کامیابی های آنان
 • بالا بردن انتظارات مشتریان
 • بهبود مداوم وضعیت بهای تمام شده و دارایی های کاربردی
 • به روز آوری مداوم فرآیند های تولیدی در کنار توسعه و به کارگیری فن آوری های نو
 • درک عمیق بازارهای جهانی در کنار حفظ بازارهای داخلی و به کارگیری پرسنل ایرانی