ساخت در محل

  • تولید قطعات بزرگ و کوچک در محل
  • طراحی و ساخت دستگاه های ساخت قطعات در محل
  • ساخت ابزار آلات مربوط به لایه گذاری
  • رنگ آمیزی و پوشش دهی خطوط لوله
  • ساخت ساپورت های ویژه در محل