صنایع شیمیایی و صنعتی

نیروگاه ها و واحد های نمک زدایی و … دارای میلیارد ها دلار سرمایه گذاری هستند که در آنجا سامانه های لوله گذاری قسمت ناچیزی از هزینه کل است . از آنجایی که سامانه های لوله گذاری خطوط حیاتی عملیات کارخانه ها هستند ، اگر سامانه لوله گذاری از کار افتد ، کارخانه غالبا متوقف می شود . با پیشرفت های ایجاد شده در ساخت مواد مقاوم به خوردگی ،که برای دماهای بالا طراحی شده اند ، سیاست کلی اداره کارخانه تضمین می گردد .

لوله های فایبر گلاس دارای عملکرد عالی ثبت شده در کارخانجات صنعتی در سراسر دنیا می باشند که این امر به واسطه مواد ویژه و انتخاب بایسته آنها می باشد . استفاده از لوله های فایبر گلاس موجب  محافظت سرمایه گذاری انجام شده میگردد . لوله های صنعتی غالبا در محیط های به شدت خورنده به کار گرفته می شوند و تقریبا روش شناخته شده ای برای جلوگیری از خوردگی در لوله ها فلزی وجود ندارد .سامانه های پوشش دهی مدرن و سامانه های حفاظت کاتدیک فقط می توانند خوردگی را به عقب بیندازند ولی هرگز نمی توانند از آن جلوگیری کنند .همیشه بهتر است از موادی استفاده گردد که ذاتا مقاوم به خوردگی باشند .