طراحی پایپینگ

  • محاسبات طراحی لوله و اتصالات
  • ضخامت دیواره
  • طراحی خوراک ورودی
  • طراحی مخازن
  • طراحی منهول های مخصوص
  • طراحی دهانه های ورودی و خروجی
  • طراحی تکیه گاه ها
  • طراحی بلوک های ضربه گیر