مخازن (GRP/GRV/GRE)

مخازن فایبر گلاس بر اساس استاندارد BS 4994 طراحی می شوند و به طرز گسترده ای در صنایع شیمیایی در بخش های : تولید کنندگان کلر آلکالی ، کودهای شیمیایی ، خمیر چوب و کاغذ ،استخراج فلز ، پالایش ، شورابه ، سرکه ، فرآوری غذایی و در دستگاه های کنترل آلودگی هوا و مخصوصا در صنایع تصفیه فاضلاب و آب شهری به کار گرفته می شوند .
ماشین های رشته پیچی با ۴ درجه آزادی که با کامپیوتر کنترل می شوند می توانند مخازن تحت فشار تا قطر داخلی ۳۰۰۰ م م را تولید کنند .