پتروشیمی و نفت

لوله های شرکت کارا لوله به عنوان یک راه حل پیش فرض برای آب دریا و شورابه غلیظ شده ، سامانه های آتش نشانی ، سامانه های پساب صنعتی و نیز سامانه های لوله کشی در واحد های نفتی و پالایش به کار گرفته می شوند . این لوله ها راه حل ایده آلی نیز برای گاز کلرین حاصل از سلول های الکترولیتی می باشد . همچنین این لوله ها چون قادر به تحمل دما و فشار بالا می باشند ، می توانند در نیروگاه ها نیز به کار گرفته شوند .لوله های فایبر گلاس کارا لوله راه حل مناسبی برای خطوط لوله آب داغ ، خطوط آب گرم و میعان شده ، انتقال آب تازه ، داغ ، پساب ، آب دریا و … می باشند .

همچنین این لوله ها چون قادر به تحمل دما و فشار بالا می باشند ، می توانند در نیروگاه ها نیز به کار گرفته شوند .لوله های فایبر گلاس کارا لوله راه حل مناسبی برای خطوط لوله آب داغ ، خطوط آب گرم و میعان شده ، انتقال آب تازه ، داغ ، پساب ، آب دریا و … می باشند .